تحقیق در گزینش (1)

تحقیق در گزینش (1)
30,000 تومان
تعداد آزمون ها 1 آزمون
تعداد فصل ها 5 فصل
مدت دوره 12 ساعت
تعداد جلسات 12 جلسه
تعداد فراگیر 1720 نفر
مدرس دوره حسن شکری منش
 
30,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
منابع دوره شامل درسنامه آموزشی در قالب فایل PDF و محتوای الکترونیکی در قالب فیلم‌های کمک‌آموزشی ، به‌عنوان مرجع طرح سؤالات آزمون پایان دوره می باشند.
  • آزمون دوره شامل 20 سؤال چهارگزینه‌ای، بدون احتساب نمره منفی است که به‌شیوه الکترونیکی از طریق سامانه و اپلیکیشن آموزش‌های الکترونیکی مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار می‌شود.
  • تاریخ برگزاری آزمون 1400/02/07 از ساعت 8 صبح  تا ساعت 24 همان روز می باشد.
  • گواهینامه دوره  به صورت فیزیکی آماده و برای افراد ارسال می شود
 
ساختار‌
طرح درس تحقیق در گزینش
0 دقیقه
مفهوم تحقیق و اهمیت و جایگاه آن
25 دقیقه
شرایط و ویژگی های محققین
20 دقیقه
چارچوب های کلی تحقیق
25 دقیقه
نمودار فرآیند تحقیق در واحدهای گزینش
26 دقیقه
اقدامات مرحله پیش از انجام تحقیق
25 دقیقه
مرحله انجام تحقیق
21 دقیقه
اقدامات پس از تحقیق
29 دقیقه
دستورالعمل تحقیق
23 دقیقه
سایر مقررات جاری
25 دقیقه
درسنامه تحقیق در گزینش
0 دقیقه
آزمون تحقیق در گزینش(1)
30 دقیقه
دوره های مرتبط‌
مدرسان
نظرات
امتیاز‌
4.20 از 5 / 63 رای