قانون گزینش و آئین نامه اجرایی آن

تعداد آزمون ها 4 آزمون
تعداد فصل ها 5 فصل
مدت دوره 16 ساعت
تعداد جلسات 12 جلسه
تعداد فراگیر 2317 نفر
مدرس دوره ابوالفضل عزیزی
 
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
  • منابع دوره شامل درسنامه آموزشی در قالب فایل PDF و محتوای الکترونیکی در قالب فیلم‌های کمک‌آموزشی ، به‌عنوان مرجع طرح سؤالات آزمون پایان دوره می باشند.
  • آزمون دوره شامل 20 سؤال چهارگزینه‌ای، بدون احتساب نمره منفی است که به‌شیوه الکترونیکی از طریق سامانه  برگزار می‌شود.
  • تاریخ برگزاری آزمون 1400/07/17 از ساعت 8 صبح  تا ساعت 24 همان روز می باشد.
  • گواهینامه دوره  به صورت فیزیکی آماده و برای افراد ارسال می شود
ساختار‌
طرح درس آشنایی با قانون گزینش و آئین نامه اجرایی آن
0 دقیقه
مفهوم شناسی و تاریخچه
23 دقیقه
گزینش در ایران
17 دقیقه
کلیات قانون و آیین نامه
12 دقیقه
ارکان گزینش کشور
13 دقیقه
ضوابط و قوانین گزینش
20 دقیقه
رسیدگی و مهلت ها در گزینش
14 دقیقه
کارگزاران گزینش
15 دقیقه
سایر مقررات مهم گزینش
16 دقیقه
درسنامه آشنایی با قانون گزینش و آئین نامه اجرایی آن
0 دقیقه
آزمون قانون گزینش و آئین نامه اجرایی آن- 5 تیر 1400
30 دقیقه
آزمون قانون گزینش و آئین نامه اجرایی آن- 2مرداد 1400
30 دقیقه
آزمون قانون گزینش و آئین نامه اجرایی آن- 6شهریور 1400
30 دقیقه
آزمون قانون گزینش و آئین نامه اجرایی آن- 17مهر 1400
30 دقیقه
30,000 تومان
دوره های مرتبط‌
مدرسان
نظرات
امتیاز‌
3.39 از 5 / 37 رای